Rozvrh ordinaèních hodin a objednávání
Na preventivní prohlídky, prohlídky do zamstnání, vyšetøení na øidièské a jiné prùkazy, pøedoperaèní vyšetøení, láznì, apod. je nutné se pøedem objednat na telefonním èísle +420 466 613 067
.

Informace týkající se mimoøádností v ordinaèní dobì najdete vždy na úvodní stránce nebo  Aktuality.
Ordinační a provozní doba
Provozní doba se shoduje s ordinaèní dobou

Od 12.5.2020 je nutné se předem telefonicky objednat k pravidelným kontrolám, ale i k vyšetření akutního stavu.

pondělí: od 07:30 do 14:00 - objednaní na základě předchozí telefonické dohody
úterý:      od 07:30 do 14:00 - objednaní na základě předchozí telefonické dohody
středa:   od 07:30 do 13:00 - objednaní na základě předchozí telefonické dohody
čtvrtek:  od 12:00 do 18:00 - objednaní na základě předchozí telefonické dohody
pátek:    od 07:30 do 13:00 - objednaní na základě předchozí telefonické dohody