Poskytujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro naše registrované pacienty a akutní ošetření všem pacientům. Registrujeme pacienty starší 18 let (výjimečně mladší).

Praktický lékař figuruje v systému zdravotní péče jako průvodce pacienta. Je prvním článkem, který s nemocným pacientem přijde do styku. Provádí, spolu s lékaři jiných specializací, diagnostiku všech poruch zdraví a tyto pacienty také léčí - sám nebo ve spolupráci se specialisty. Na rozdíl od jiných evropských zemí, pacient v České republice nemusí mít doporučení k vyšetření lékařem od svého registrujícího praktického lékaře.

Seznam poskytované péče1
Diagnosticko-léčebná
Diagnostika a léčba poruch zdraví.

Dispenzární
Pravidelné, dlouhodobé sledování a hodnocení zdravotního stavu a léčby chronických onemocnění2.

Preventivní
Vyhledávání časných příznaků onemocnění a léčba stavů, o kterých víme, že zvyšují nemocnost a/nebo úmrtnost s cílem zlepšení životní vyhlídky. Základním nástrojem v rukou praktického lékaře je všeobecná preventivní prohlídka.

Posudková
Posuzování zdravotního stavu vzhledem k práci, vzdělávání, sportu, řízení motorov&#