Ordinace má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotních služeb s těmito pojišťovnami:

V
šeobecná zdravotní pojišťovna (111, VZP ČR)
Vojenská zdravotní poji
šťovna České republiky (201, VoZP ČR)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205, ČPZP)
Oborová zdravotní poji
šťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207, OZP)
Zdravotní poji
šťovna ministerstva vnitra ČR (211, ZPMV ČR)

publikováno 1. 10. 2017
Smluvní zdravotní pojišťovny