Ordinace má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotních služeb s těmito pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111, VZP ČR)
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201, VoZP ČR)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205, ČPZP)
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207, OZP)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211, ZPMV ČR)

publikováno 1. 10. 2017
Smluvní zdravotní pojišťovny